Demo

Osana Rauhankone-hanketta Futurice osallistui Ellun Kanojen ja CMI:n järjestämään tapahtumaan 5.4.2018. Tapahtumassa pidimme esityksen, jossa demonstroimme livetilanteessa, miten Rauhankone voisi toimia tulevaisuudessa.

Tilaisuudessa kolmen ryhmän keskustelu aiheesta ”Onko maailmanrauha mahdollista?” käsiteltiin koneälyn avulla. Tälle sivulle on kerätty täydet transkriptit ja sentimenttianalyysit keskusteluista. Sekä puheentunnistus että tunneanalyysi on toteutettu IBM:n Watson-koneälytyökaluilla.

Tekninen toteutus tehtiin yhdessä Digitalents Helsingin kanssa.

*) Intesiteetti on live-demossa käytetty arvo. Se laskee yhteen Watsonin tunnistamat tunteet ja ottaa huomioon, että ihmiset tuntevat eri tunteet eri tavoin. Esimerkiksi viha ja ilo kirkastavat taustaväriä kun taas surullisuus näkyy himmeänä. Värin vahvuuden voi ajatella kuvaavan tunteen energiaa.