”Rauhanteknologia on työkalu. Rauhan rakentavat ihmiset.”

Viime viikon torstaina järjestimme workshopin, jossa kysyimme ”Mitä on rauhanteknologia?” Lähes kaksikymmentä osaajaa teknologian, designin ja rauhan aloilta kokoontuivat pohtimaan, miten teknologiaa voitaisiin hyödyntää rauhan edistämisessä.

Tapahtuman aluksi SaferGloben Maria Mekri alusti osallistujat aiheeseen. Rauha on sitä, ettei ole väkivaltaa tai tarvetta sille. Siksi rauhanteknologian tulisi vähentää tai ennaltaehkäistä väkivaltaa joko määrässä tai laadussa.

Konfliktin jälkeen väkivalta ei välttämättä häviä, vaan usein vain muuttaa muotoaan. Vaikka väkivallasta eroon pääsy on ideaali, monissa tilanteissa on jo parempi, että käytetty väkivalta ei enää olisi tappavaa.

Pieniä askelia kohti parempaa maailmaa

Yksi johtopäätöksistä, joihin workshopissa tultiin, oli se, ettei kokonaisvaltaisia ratkaisuja rauhaan ole. Konfliktit ovat luonteeltaan paikallisia. Vaikka alkuperäiset syyt voisivat kantautua kauempaakin, loppupeleissä käytännön seuraukset ovat aina paikallisia.

Kestävän rauhan rakentaminen vaatiikin aina paikallisia ihmisiä. Myös rauhanteknologiaa pohtiessa on muistettava tämä. Mitä ikinä ratkaisut ovatkaan, niiden tulisi olla sensitiivisiä konfliktin keskellä elävien ihmisten kannalta. Miten he kokevat elämänsä? Mitä heidän käytännön ongelmansa ovat?

Vaikka jotkin sovellukset voivatkin olla siirrettävissä ympäristöstä toiseen, sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Rauhaa ja rauhanteknologiaa tuleekin rakentaa pieni pala kerrallaan, keskittyen yhteen alueeseen ja konfliktiin.

Yhteiskuntakeskeinen suunnittelu

IT-maailmassa olemme tottuneet keskittymään käyttäjään. Mitä hän haluaa? Minkä käyttäjän ongelman ohjelmamme ratkaisee?

Rauhanteknologialle tämä ei ole riittävää. Niille, jotka ovat työskennelleet rauhan tai kehitysyhteistyön parissa on selvää, että yhdelle hyvät ratkaisut voivat olla ongelmallisia toisille. On erityisen tärkeää, että rauhanteknologiassa otetaan huomioon niin suorat kuin epäsuoratkin vaikutukset.

Siksi rauhanteknologian suunnittelun ei pitäisi olla käyttäjä- vaan yhteiskuntakeskeistä. Designin tulee huomioida niin paikallinen kulttuuri kuin mahdolliset alakulttuuritkin. Tärkeää on kysyä: jos teen näin, mikä muu muuttuu?

Teknologian tasot

Useat rauhanteknologian sovellukset lähtevät liikkeelle datan visualisoinnista. Mitä on tapahtunut? Mitä saattaa tapahtua? Ne ovat työkaluja, jotka tarjoavat näkemystä dataan, jota meillä on.

Tällaiset työkalut toimivat parhaiten globaalilla tasolle. Voimme vertailla alueita ja ennakoida mahdollisia konflikteja. Näissäkin tapauksissa tulee toki pitää mielessä alueiden paikalliset piirteet ja erot.

Teknologia voitaisiin kuitenkin tuoda myös muille tasoille. Koska rauhantyölle on tarve paikallisella tasolle, meidän pitäisi etsiä ratkaisuja, jotka ovat lähempänä ihmistä. Honkelan Rauhankone on esimerkki teknologiasta, joka tuo teknologian lähelle ihmistä.

Ihminen on keskiössä

Olipa teknologia millä tasolla vain, se on vain työkalu. Tärkein löytö workshopistamme olikin, että loppujen lopuksi kyse on aina ihmisistä.

Vastuu rauhan rakentamisesta on meillä. Työkaluista riippumatta. Teknologia voi olla tukenamme. Se voi avata uusia tapoja tai vahvistaa olemassaolevia. Mutta se ei tee työtä meidän puolestamme.

 

Me, ihmiset, yhdessä koneiden kanssa voimme olla luomassa kokonaan uutta näkökulmaa rauhantyöhön tulevaisuudessa. Keskustelumme aiheesta jatkuu läpi kevään. Seuraava workshop järjestetään huhtikuun 19. päivä. Silloin aiheena on ihmisen ja koneen välinen yhteistyö.