Rauhanteknologiatyökalut

Rauhanteknologiaratkaisujen suunnittelu eroaa muusta teknologiasta kolmella tavalla.

  • Konfliktit ovat paikallisia. Rauhanteknologian täytyy aina huomioida paikalliset näkökulmat, emmekä voi odottaa, että samat ajatukset toimisivat eri alueilla.
  • Suurten voittojen sijaan tavoittelemme pieniä parannuksia haurailla tai konfliktialueilla elävien ihmisten elämän laatuun. Tärkeintä on minimoida riskit.
  • Ylläolevista syistä rauhanteknologiaa ei voi suunnitella vain käyttäjän näkökulmasta. Iso kuva tulee aina ottaa huomioon.

Auttaaksemme rauhanteknolgian suunnittelua olemme luoneet kolme canvasia, jotka tukevat design-prosessia ja ohjaavat ajattelua yllämainittuihin näkökulmiin. Canvasit ovat yleisiä design-työkaluja, jotka tarjoavat rakenteet suunnittelutyöhön. Ne eivät itsessään rajaa mitä tuotteessa tulisi tai ei tulisi tehdä. Ne voi nähdä tietynlaisena lähtöpisteenä työskentelylle.

Canvasit ohjaavat pohtimaan, mitä näkökulmia vastuullisen rauhanteknologiatuotteen suunnittelussa tulisi ainakin huomioida. Ne yhdistävät sosiaalisen vaikutuksen ja koneälyn suunnittelun pääpiirteet. Samat periaatteet pätevät myös muihin sosiaalisen vastuun hankkeisiin, joten samoja canvaaseja voi hyvin käyttää myös muissa ympäristöissä.

Näitä työkaluja voi yhdistää myös muihin canvaseihin. Esimerkiksi Futuricen Lean Service Creation tai The Intelligent Augmented Design Toolkit voivat olla hyviä yhdistelmiä rauhanteknologia-canvaseihin.

Nämä canvasit ovat kehitysversio. Kuulemme mielellämme palautteesi alla olevassa kommenttiosiossa.

Peace Tech Canvas

Ensimmäinen canvas voisi olla nimeltään myös ”Sosiaalisen vastuun -canvas”. Se on kokonaiskuva palvelusta. Monet laatikoista kannattaakin täyttää vasta kahden muun canvasin jälkeen.

Peace tech canvas

Lataa koko canvas: Peace Tech Canvas (PDF)

Stakeholder Mapping Canvas

Sidosryhmäkartta on yleinen muissakin design-työkaluissa. Rauhanteknologian kannalta siinä on kuitenkin muutamia tärkeitä muutoksia. Olennaista on, että jokaisella ratkaisulla on kaksi tärkeää sidosryhmäpuolta: ne, jotka palvelun tilaavat, ja ne, joille siitä on hyötyä. Palvelun varsinainen käyttäjä voi kuulua kumpaan vain ryhmään. Käyttäjä ja hyötyjä ovat ovat osa suurempaa yhteisöä ja ekosysteemiä, joilla voi olla heijastevaikutuksia siihen, miten palvelu nähdään tai koetaan.

Stakeholder mapping canvasLataa koko canvas: Stakeholder Mapping Canvas (PDF)

Impact Canvas

Tällä canvasilla etsitään vaikutuksia yksittäiseen sidosryhmään. Jokaisella Impact Canvasilla katsotaan palvelua yhden yksilön tai ryhmän näkökulmasta. Mitä etuja tai riskejä palvelusta voi seurata? Miten varaudutaan ennalta arvaamattomiin seurauksiin? Voit käyttää niin monta Impact Canvasia palveluusi kuin haluat.

Impact canvas

Lataa koko canvas: Impact Canvas (PDF)

Kuinka canvaseita käytetään?

Rauhanteknologian suunnittelussa käsitellään monimutkaisia, nopeasti muuttuvia, suuren riskin ympäristöjä. Canvasit ovat työkaluja, jotka auttavat yhdistämään eri sidosryhmien vahvuuksia. Erityisen tärkeää on saattaa yhteen teknologian, designin ja rauhan rakentamisen asiantuntijoita.

Canvaseja on testattu 6-12 hengen heterogeenisissä pienryhmissä. Ryhmän koosta riippumatta, työhön kannattaa varata aikaa muutamasta tunnista aina useampaan työpajaan, jotta saisit kaiken tehon irti näistä työkaluista. Tulostettujen canvasien lisäksi tarvitset kyniä, posti-it -lappuja ja luovuutta.

Canvasit ohjaavat työtä avainkysymysten ääreen kussakin vaiheessa. Tehokkaimpia ne ovat, kun sinulla on jo ajatus siitä, mihin ongelmaan tai tarpeeseen haluat vastata rauhanteknologiatuotteellasi.

Kommentit on suljettu.